RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP Polskablog Firma jest tak silna, jak silni są jej ludzie – indywidualne potrzeby w skutecznym zarządzaniu

Firma jest tak silna, jak silni są jej ludzie – indywidualne potrzeby w skutecznym zarządzaniu

Indywidualizacja nie jest już tylko miłym wyjątkiem, który pojawia się w zarządzaniu ludźmi, a przynajmniej nie powinna nim być. Firmy zaczynają rozumieć, że indywidualizacja staje się jedyną drogą do sukcesu i budowania silnej organizacji. W jaki sposób budować pozytywną i trwałą kulturę firmy oraz w jaki sposób pracownicy mogą pomóc w tworzeniu dobrego środowiska pracy?

Czym jest indywidualizacja w zarządzaniu?

Indywidualizacja w zarządzaniu polega na projektowaniu organizacji w oparciu o indywidualne różnice między ludźmi. Współczesne i dobrze prosperujące firmy wykorzystują to podejście, aby sprostać indywidualnym potrzebom pracowników, a w efekcie stworzyć bardziej satysfakcjonujące warunki pracy, które przyczynią się do większej efektywności. Jednak w indywidualnym podejściu nie powinniśmy skupiać się tylko i wyłącznie na potrzebach osób, którymi zarządzamy, ale również na profilu motywacyjnym liderów.

Motywatory menedżerów i ich sposób działania

Istnieją pewne cechy, które stosunkowo często możemy spotkać u osób zarządzających. Dążenie do stanowisk zarządczych wymaga od ludzi pewnych wrodzonych umiejętności i specyficznej natury motywacji. Czasem jednak cechy, które pozwalają nam szybko wspinać się po drabinie kariery niekoniecznie ułatwiają zarządzanie ludźmi.

  • Rewanż – osoby o silnie zarysowanej potrzebie rewanżu lubią się ścigać, konkurować i oczywiście wygrywać. Rywalizacja sprawia, że czują się jak ryba w wodzie, niestety ta cecha sprawia również, że nie odpuszczają innym łatwo. Osoby o dużym natężeniu tego motywatora mogą przeceniać swoją samodzielność, działać na własną rękę, gdy potrzebne jest wsparcie zespołu. Nie lubią okazywać, ani widzieć słabości u innych. Jednak dla dobra zespołu czasem warto współpracować, wzajemnie się wspierać i dążyć do osiągnięcia celów razem.
  • Honor – menedżerowie o dużej potrzebie honoru cechują się dużą lojalnością i przestrzeganiem zasad i tego samego oczekują od innych. Niektóre sytuacje w firmie wymagają elastyczności i nagięcia pewnych reguł. Przywiązanie do zasad daje jednak pracownikom poczucie stabilności i przewidywalności, co może być szczególnie ważne dla osób o wysokiej potrzebie Spokoju. Przestrzegając reguł liderzy mogą zbudować trwałe zaufanie wśród pracowników.
  • Empatia – jest to cecha szczególnie pożądana dziś, gdy nasza praca i życie zawodowe przenikają się bardziej niż kiedykolwiek. Niektórzy ludzie „żonglują” pomiędzy opieką nad dziećmi i nauczaniem w domu, a inni pracują więcej niż powinni, ponieważ nie są w stanie znaleźć balansu między pracą a życiem rodzinnym, ciągle przebywając w domu. To, co dzieje się w życiu pracowników, ma ogromny wpływ na ich efektywność w pracy. Liderzy powinni przede wszystkim zrozumieć sytuację drugiej strony, zapewnić pracownikom elastyczność i swobodę działania, a także wspierać ich w rozładowywaniu stresorów, których dostarcza rok 2020.

Najważniejsza jest transparentność

Dbanie o przejrzystość podejmowanych działań jest najważniejszą rzeczą, jaką lider może zrobić, by wspierać kulturę organizacji. Ważne by nie tylko jasno komunikować, ale przede wszystkim robić to często z zachowaniem indywidualnego podejścia. Ludzie powinni wiedzieć, co dzieje się w firmie, budować poczucie przynależności i zaufanie do lidera, który nie ukrywa przed nimi obecnego stanu rzeczy.

Ważne, żeby w obecnej trudnej sytuacji na rynku w pełni wykorzystywać narzędzia, które posiadamy. Rozmowy wideo to najbliższa forma spotkania, jaką możemy zaoferować pracownikom. Zadbajmy więc o przyjazną atmosferę i spróbujmy dopasować formę kontaktu do indywidualnych potrzeb zespołu. Zachęcajmy naszych pracowników na każdym stanowisku do lepszego kontaktu ze sobą, zachowania balansu między pracą i życiem prywatnym. Regularnie przypominajmy, że firma to nasza wspólna odpowiedzialność i każdy ma w niej przestrzeń do wypowiedzi. Budowanie silnej i pozytywnej kultury organizacji opartej na indywidualnych potrzebach nie jest proste, wymaga czasu i wysiłku. Jednak w dalekiej perspektywie procentuje i staje się jedyną drogą do budowania silnej organizacji.

Autor: Katarzyna Janas