RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaZespół – Anna Jaworska

Anna Jaworska

RMP Project Manager w RMP Polska

Konsultantka biznesu, asesor, coach,
mediator, trenerka

Wykształcenie

 • Akademia Leona Koźmińskiego - . Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych (podyplomowe)
 • Uczelnia Łazarskiego. Negocjacje i Mediacje w Biznesie (podyplomowe)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Kompetencjami (podyplomowe)
 • Uniwersytet Warszawski -. Public Relations (podyplomowe)
 • UW. Zarządzanie (kierunek zarządzanie gospodarcze), magisterskie
 • Certyfikacje/ akredytacje: Ernst &Young Academy of Business – Akademia Asesora; Analiza Transakcyjna- egzamin 101; 3-letnia Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii; Studium Coacha. stopnie Basic i Executive; Szkoła Trenerów - Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, Podstawy Facylitacji (Metodyka Process Iceberg®).

Ponad 10 lat doświadczenia w obszarach:

 • Rozwiązywanie konfliktów i sporów, poprzez alternatywne metody, m.in. mediacje, sesje mediacyjno-coachingowe, facylitacje.
 • Assessment/Development Center: prowadzenie sesji rozwojowych, umiejętność obserwacji, sesje informacji zwrotnej z elementami coachingu.
 • Rozwój i zarządzanie kompetencjami pracowników i menedżerów /coaching kariery/ doradztwo zawodowe.
 • Asertywna komunikacja (m.in. z elementami NVC, komunikacji transformującej, Analizy Transakcyjnej).

Ponad 20 lat doświadczenia w branżach:

 • Finanse i bankowość (HR, PR i Back Office) – ok. 10 lat
 • Biznes i edukacja – ok. 10 lat (m.in. zarządzanie projektami, projekty rozwojowe i szkoleniowe)
 • Administracja publiczna (współpraca m.in. z PSE SA, PARP, MEN).
 • Różne branże B2B (mediacje, sesje mediacyjno-coachingowe, Assessment i Development Centre)

Referencje

 • Własna działalność Sztuka Komunikacji Anna Jaworska (2013-2015; 2017-obecnie)
  • Usługi mediacyjne i coachingowe. Więcej informacji: https://mediatorannajaworska.pl/
  • Współpraca w ramach projektów rozwojowych, m.in. z EY Academy of Business, BizYou, PARP, FIRS. Realizacja projektów szkoleniowych, rozwojowych i rekrutacyjnych m.in. dla: Heinz Glas, Ikea, Strabag, PSE SA, SGH, PKP SA, AHE, PWiK, Tatrzański Park Narodowy, Centrum Promocji Kobiet.
 • Polskie Centrum Mediacji (od 2013)
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (od 2018)
  • Doradca zawodowy: konsultacje indywidualne, warsztaty metodyczne i szkolenia – dla dorosłych i młodzieży.
 • Związek Rzemiosła Polskiego (2014–2017)
  • Zespół Dialogu Społecznego (po Dyrektora)
  • Zespół Informacji i Promocji – Starszy specjalista
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (2011-2013)
  • Dyrektor Centrum Kształcenia / Kierownik Zespołu Projektów,
  • Kierownik Projektu – „Dojrzali, kompetentni w pracy”/ prowadzenie wykładów/warsztatów dla uczestników projektu.
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (2010)
  • Koordynator Merytoryczny Projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, trener, moderator.
 • Bank BPH S.A. (1999-2010)
  • Biuro Szkoleń i Rozwoju, Ekspert, funkcja Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju (ok. 3 lat); Departament Public Relations, Zespół Reklamy i Corporate Design. Stanowisko Ekspert, funkcja Specjalista ds. Public Relations (ok. 3 lat); Departament Rozliczeń Transakcji Skarbowych, Stanowisko Inspektor (ok. 5 lat) – m.in. tworzenie procedur stanowiskowych.