RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaDlaczego warto

Podejście

Przekazujemy know-how i wyposażamy menadżerów w umiejętności pozwalające na indywidualne i zespołowe sięganie po maksimum.
Możesz oczekiwać najwyższej skuteczności, bo:

Personalizujemy

każdy program – zakres dopasowujemy do aktualnej sytuacji firmy i celów biznesowych, a formę do osobowości uczestników

Rezygnujemy ze szkoleń

nie prowadzimy tradycyjnych szkoleń, bo szkolenia nie działają długofalowo. W drodze do celu będą towarzyszyć ci warsztaty oraz techniki w których łączymy: coaching, mentoring, consulting i doradztwo biznesowe

Warsztaty

prowadzimy na samym początku programu aby wszyscy uczestnicy mieli ten sam punkt startowy, następnie uczymy w miejscu pracy skoncentrowani na aktualnych rzeczywistych problemach Klientów

Training on the Job

to całodzienne wsparcie rozwojowe menedżera w jego miejscu pracy, gdzie wykonuje swoje rzeczywiste obowiązki i otrzymuje narzędzia oraz wskazówki od trenera które od razu wdraża pod jego okiem

Sesja menadżerska

dwugodzinna sesja online zapewniająca menedżerowi wsparcie trenera w napotkanych problemach

ponadto

Przekazujemy wiedzę i narzędzia

od samego początku przekazujemy menadżerom wiedzę i narzędzia oraz w praktyce uczymy jak z nich korzystać, nie przywiązujemy do siebie i nie uzależniamy od siebie

Koncentrujemy się na pracy z menadżerem

chcemy jak najszybciej wyposażyć menadżera w nowe narzędzia, wiedzę i nawyki aby mógł w pełni efektywnie wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu

Zaangażowanie kadry zarządzającej

znacząco podnosi skuteczność programu, poprawia komunikację i przyspiesza zmiany dlatego rekomendujemy to szczególnie w programach o szerokim zakresie działań

Połączenie pracy online i onsite

nawet 75% działań możemy wykonać online, chociaż rekomendujemy odwrotną proporcję

Pilotaż programu

jeśli program ma zostać wdrożony na szeroką skalę w rozproszonej organizacji rekomendujemy pilotaż do którego wybieramy najbardziej reprezentatywne punkty aby jeszcze lepiej dostosować nasze oddziaływania

Narzędzia

RMP – narzędzie określające indywidualne potrzeby i potencjał człowieka

RMP – co to jest?

Reiss Motivation Profile (RMP) to najbardziej wiarygodne narzędzie psychometryczne do diagnozowania wewnętrznej motywacji człowieka. Odkrywa natężenie indywidualnych wewnętrznych motywatorów, które wpływają na codzienne zachowania i decyzje. Umiejętne zarządzanie nimi jest kluczem do zawodowej skuteczności i biznesowej satysfakcji.

Na czym polega badanie RMP?

Kwestionariusz online trwa około 25 minut. Odkrywa natężenie 16 wewnętrznych potrzeb, które stoją u podstaw naszych decyzji i głębokości zaangażowania.

Co zawiera raport?

Mocne strony i wskazówki rozwojowe, informacje o sprzyjającym środowisku pracy, motywujących celach, sile napędowej, wartościach, strefie komfortu, postrzeganiu innych i postrzeganiu przez innych

Dlaczego RMP jest wiarygodne?

 1. RMP powstało w Stanach Zjednoczonych na podstawie szeroko zakrojonych badań empirycznych profesora Stevena Reissa w których brało udział ponad 6000 osób, a jego wyniki ukazały się w 17 fachowych publikacjach
 2. dokonaliśmy pełnej adaptacji narzędzia w Polsce zgodnie z rygorem naukowym
 3. narzędzie spełnia wszystkie kryteria naukowe pozwalające na wiarygodne wnioskowanie: trafność, rzetelność, standaryzacja, obiektywność i normalizacja
 4. metoda jest mało wrażliwa na efekt ‘dostosowania społecznego’ czyli celowego zniekształcania odpowiedzi aby wpłynąć na wynik
 5. wyniki są względnie stałe w czasie dlatego umożliwiają długofalowe planowanie działań

Dlaczego wiarygodność narzędzia ma kluczowe znaczenie?

Skuteczny program rozwojowy powstaje dzięki trafnym decyzjom. Trafne decyzje wynikają z precyzyjnych danych. Precyzyjne dane dostarczyć mogą wyłącznie wiarygodne narzędzia.

AIA

aplikacja wspierająca zarządzanie zespołem

udział sztucznej inteligencji

Aplikacja w której sztuczna inteligencja rekomenduje działania i daje menadżerowi wskazówki do zarządzania jego zespołem. Pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i IT.

aplikacja wspomagająca

Dzięki zastosowaniu aplikacji menadżer uczy się na bieżąco analizować potencjał swoich zespołów i optymalnie go wykorzystywać.

Działania

oferujemy cztery rodzaje działań

Dla kogo

Co to jest

Co daje

Profilowanie motywacyjne20 min online – badanie & do 60 minut online/on-site – sesja informacji zwrotnej
Uczestnicy warsztatów / działań rozwojowych
Badanie wykonane wiarygodnym psychometrycznym narzędziem RMP określa strukturę 16 wewnętrznych motywacji człowieka, które są:
 • unikalne dla każdego człowieka
 • względnie stałe w czasie
Zawiera badanie online, raport i godzinną sesję coachingową
 • pozwala stworzyć zindywidualizowany sposób zarządzania pracownikiem i całym zespołem (komunikacja, motywowanie, stawianie i egzekwowanie celów)
 • pozwala na długofalowe planowanie działań
Warsztatyon-site lub on-line
Grupa docelowa – np. sprzedawcy, kadra zarządzająca, zespół, etc.
Zajęcia w grupie do 12 osób, maksimum praktyki, minimum teorii.

Przekaznie wiedzy w sposób dopasowany do potrzeb uczestników zawsze w połączeniu z wiedzą płynącą z profilowania RMP:
 • np. handlowcy uczą się dodatkowo jak rozponawać profile klientów i jak ind. przeprowadzać analizę potrzeb
 • np. menadżerowie poznają SMART i zasady udzielania feedbacku, ale w połączeniu z indywidulnymi potrzebami
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z profilowania RMP do osiągania twoich celów biznesowych
Training on the Job1 dzień, on-site

rekomendujemy od 1 do maksymalnie 12 sesji w zależności od celu, jaki ma zostać osiągnięty
Menadżer i / lub zespół
menadżer przez cały dzień w swoim miejscu pracy pod okiem trenera wykonuje swoje obowiązki i wykorzystuje naszą wiedzę i narzędzia do zarządzania zespołem i osiągania swoich celów
 • pozwala na szybkie nabycie pełnej biegłości w Zarządzaniu przez indywidualizację
 • wytwarza nawyk Zarządzania przez Indywidualizację
Sesja menadżerska2h, on-line

rekomendujemy od 1 do maksymalnie 12 sesji w zależności od celu, jaki ma zostać osiągnięty
Menadżer
trener wspiera menadżera w napotkanych trudnościach i wdrożeniu zaleceń programu Trener przyjmuje rolę mentora, doradcy, coacha
 • indywidualny rozwój menadżera
 • utrzymanie ciągłości działań
 • monitorowanie stanu wdrożenia
 • bieżące wsparcie menadżera w sytuacjach kryzysowych

Krok po kroku

1

Wybierz program który chcesz abyśmy przeprowadzili lub napisz o swoim
problemie, a my pomożemy w doborze optymalnych odziaływań

2

Ustalimy twój cel biznesowy i zdefiniujemy wskaźniki, które pozwolą nam
mierzyć sukces wdrożenia

3

Opracujemy komunikację angażującą wszystkich uczestników

4

Dokonamy analizy aktualnego stanu i przeprowadzimy profilowanie motywacyjne

5

Przeprowadzimy warsztaty dla menadżerów i / lub zespołów

6

Training on the Job i Sesje menadżerskie – pozwolą nam na głębokie wdrożenie działań

7

Podsumujemy wyniki wdrożenia i przekażemy ci dalsze wskazówki oraz upewnimy, czy nasze know-how, które przekazaliśmy w trakcie trwania programu będzie wykorzystywane maksymalnie efektywnie