RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Akademia Menedżera MBI

Manager Excellence Academy

Akademia Menedżera – otwarty program rozwojowy dla osób zarządzających

Dla kogo

dla menedżerów

dla osób awansujących na stanowisko kierownicze

dla właścicieli firm

dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przebieg i możliwości

Profilowanie motywacyjne dla wszystkich uczestników w ramach Akademii Menedżera MBI

Warsztaty (6 modułów online, każdy po 3 godziny)

Konsultacje pomiędzy modułami

Praktyczne ćwiczenia i zadania do wykonania pomiędzy modułami

Certyfikacja na zakończenie programu Akademii Menedżera MBI

Po zakończeniu programu konsultacje w ramach społeczności osób zarządzających

3 tryby realizacji programu Akademii Menedżera MBI: regularny, weekendowy, wakacyjny

Treść warsztatów

oraz towarzyszących im działań rozwojowych w ramach Akademii Menedżera MBI (konsultacje/certyfikacja)

 • Zarządzanie przez Indywidualizację (Management by Individualization) – nowatorskie podejście do zarządzania
 • automotywacja i samorozwój menedżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą oraz rozwijać swoje mocne strony i kompetencje menedżerskie
 • diagnoza sytuacji w firmie: audyt według modelu Chcieć-Móc-Potrafić (CMP)
 • jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników
 • jak efektywnie komunikować się z pracownikami: regularne indywidulane spotkania rozwojowe jako narzędzie diagnozy sytuacji oraz motywacji
 • jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami pracowników – informacja zwrotna, rozmowy rozwojowe oraz korygujące niepożądane działania
 • jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika, członków zespołu i zespołu
 • jak prowadzić cykliczne rozmowy z zespołem aby każdy widział korzyść dla siebie
 • jak zbudować zmotywowany zespół, który ma potencjał do realizowania celów firmy
 • jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przed współczesnymi menedżerami
 • jak rozwijać firmę wykorzystując różnorodność motywatorów menedżera i pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

spadek motywacji do pracy w zakresie zarządzania

niewystarczające kompetencje zarządcze utrudniające efektywne realizowanie celów firmy (np. w obszarze zarządzania zespołem sprzedażowym czy zakresie zarządzania przedsiębiorstwem)

brak współczesnych kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania ludźmi oraz w zarządzaniu zespołem (np. praca online, zespoły rozproszone, różnice międzypokoleniowe)

niewystarczające kompetencje w obszarze skutecznego zarządzania m.in. zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, zarządzania sprzedażą czy zarządzania przedsiębiorstwem

niewykorzystywanie w praktyce wiedzy dotychczas zdobytej podczas szkoleń menedżerskich, studiów podyplomowych, akademii menedżera sprzedaży czy innych usług rozwojowych

niepokojące zjawiska w firmie (np. duża rotacja personelu, konflikty, brak zaangażowania)

Korzyści dla ciebie

w pełni odkryjesz swoje zasoby kompetencji menedżerskich i maksymalnie skuteczny indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem)

zaczniesz stosować w praktyce nowoczesne i efektywne narzędzia pracy menedżera do budowania zespołów, zarządzania zespołami i utrzymywania wysokiego poziomu efektywności pracowników

nauczysz się rozwijać swoje mocne strony oraz pracować nad blokującymi cechami w innowacyjny sposób zgodny z twoją osobowością - sięgniesz do usług rozwojowych i rozwoju kompetencji w sposób unikalny i potwierdzony w badaniach naukowych

wzrośnie świadomość twoich wewnętrznych motywacji i głębokich talentów, co spowoduje wzrost twoich uniwersalnych kompetencji menedżerskich, poprawią się również niezwykle ważne dla menedżera kompetencje miękkie

otwarty charakter programu i uczestnicy z różnych branż rynku pracy to doskonałe źródło best practice i kreatywnych rozwiązań, które wykorzystasz w swojej dalszej działalności (nie tylko w obszarze zarządzania)

otrzymasz nasze pełne wsparcie merytoryczne w trakcie programu oraz po jego zakończeniu w ramach cyklicznych konsultacji dla rozwijającej się społeczności osób zarządzających i właścicieli firm

zdobytą wiedzę wykorzystasz nie tylko do poprawy jakości życia zawodowego ale z powodzeniem wzbogacisz również swoje życie prywatne - to również zapewni Akademia Menedżera uczestnikom

Akademia MBI to autorski otwarty program rozwojowy dla osób zarządzających, które wiedzą, że najlepszą inwestycją jest własny rozwój. Program realizujemy zgodnie z podejściem procesowym. Kolejno koncentrujemy się na obszarach: Ja Menedżer i moja motywacja, Ja i Pracownik, Ja i Zespół.

W trakcie Akademii budujemy profil nowoczesnego menedżera. Świadomego i gotowego na współczesne wyzwania. Przyglądamy się wybitnym praktykom zarządzania, inspirujemy się, porzucamy mity i stereotypy. Wszystko po to, aby menedżer określił swój indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem). Poznał co najmocniej wspiera go w roli menedżera (to nowoczesne spojrzenie na raport kompetencji menedżerskich). Świadomie decydował jakie swoje zasoby chce uruchomić oraz jakie talenty rozwijać. Koncentrujemy się na najważniejszych dla menedżera umiejętnościach, które przyniosą największe korzyści.

Program Akademia Menedżera MBI to zdecydowanie więcej niż uniwersalne działania z obszaru usług rozwojowych jak np. szkolenia menedżerskie czy akademia menedżera sprzedaży i nie znajdziesz go w żadnej dotychczasowej bazie usług rozwojowych. Odnosimy się do sytuacji biznesowych, choć równocześnie każdy może znaleźć analogię w relacjach pozazawodowych. Ta spójność jest ważna, jeśli chcemy mieć frajdę z pracy (stan flow), ale też być szczęśliwi w życiu prywatnym (work-life- balance). Każdy zna siebie najlepiej - my uczymy nazywać swoje potrzeby i w ramach projektu wskazujemy kierunek jak można je skutecznie realizować. Ta umiejętność komunikacji i efektywność działania jest szczególnie ważna u osób w roli menedżera, które odpowiadają nie tylko za siebie, ale też za relacje ze współpracownikami, klientami i kontrahentami. To co robimy znacząco wykracza poza koncentrowanie się na istotnych dla menedżera umiejętnościach miękkich.

Autorytet w pracy menedżera wynika z wiedzy, kompetencji, doświadczenia, ale też jakości relacji z innymi ludźmi. Jeśli menedżer ma autorytet, to ludzie chętnie podążają za nim. To w jakim punkcie się teraz znajdujemy jest efektem naszych wcześniejszych wyborów oraz wpływu otoczenia. W ramach projektu zachęcamy do odważnego poszukania własnej drogi i podążania nią w zgodzie ze sobą. Bez oglądania się za siebie i bez ulegania krytycznej ocenie innych. Dlaczego tak? Bo wierzymy, że jeśli menedżer pozna co go naprawdę motywuje, zadba o swoje potrzeby i w pełni zaakceptuje siebie, to pracownicy chętniej dołączą do niego. To przestrzeń w której efektywne zarządzanie samym sobą wspiera efektywne zarządzanie zespołem.

Skuteczność w zarządzaniu jest często oceniana przez pryzmat poziomu realizacji celów biznesowych (KPI), określonych dla danego stanowiska kierowniczego. Bywa, że dotychczasowe metody działania nie pozwalają osiągnąć więcej - to znak, że czas na zmianę podejścia. Uczymy nowatorskiego podejścia do skutecznego zarządzania ludźmi – Zarządzania przez Indywidualizację (Management by Individualization), czyli uważności na indywidualne potrzeby członków zespołu, którymi zarządza menedżer, aby w efekcie jego cel mógł stać się też ich celem. To jedna z najważniejszych umiejętności zarządzania zespołem. To nowe podejście do usług rozwojowych i unikalne rozumienie rynku pracy. Ta wiedza wykraczająca daleko poza standardowe szkolenia menedżerskie obejmujące styl zarządzania zespołem, zarządzania zasobami, czy tego, czego może nauczyć akademia menedżera sprzedaży czy menedżera biznesu.

Rozwój w kierunku Akademia Menedżera MBI wyposaża menedżera w konkretne narzędzia zarządcze pozwalające zdiagnozować sytuację w firmie i w zespole – audyt metodą Chcieć-Móc- Potrafić (CMP) oraz zbudować zespół i rozwijać pracowników w zgodzie z nimi samymi - Reiss Motivation ProfileⓇ (RMP). To unikatowe na skalę światową podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, z którego w prosty sposób może korzystać współczesny lider (ale też trener biznesu / certyfikowany trener biznesu, prowadzący szkolenia menedżerskie i kładący nacisk na efektywną realizację usług rozwojowych). Menedżer uczy się obserwować zachowania, wypowiedzi, reakcje, aby wspierać członków zespołu w realizacji wspólnego celu w najbardziej efektywny sposób. Posiada sztukę budowania zespołu, który ma potencjał, aby realizować cele firmy. Wie, jak dopasować zadania do poszczególnych osób, aby chciało im się chcieć. Menedżer poznaje moc skutecznej komunikacji, która wyzwala w ludziach pozytywną reakcję i chęć do działania. Uczy się jak doceniać, korygować działania, motywować ludzi i czerpać korzyści z regularnych spotkań. Uczy się również jak skutecznie wyznaczać i rozliczać realizację celów z wykorzystaniem wiedzy o wewnętrznych potrzebach pracowników.

Formuła programu zawiera certyfikację. To etap projektu akademia, który pozwala menedżerowi zorientować się na ile jest gotowy, aby wykorzystać wiedzę w obszarze kompetencji menedżerskich z programu w praktyce, czyli bez naszego dalszego wsparcia. Menedżer otrzymuje od nas rekomendacje do indywidualnego rozwoju, co pozwala mu wybrać optymalną dla niego formę kontynuacji usług rozwojowych w sytuacji, kiedy będzie tego potrzebował. Program można kontynuować na kilku różnych poziomach dążąc do jeszcze lepszego rozwoju kompetencji charakterystycznych dla stanowiska kierowniczego i przekładających się na efektywne zarządzanie(np. indywidualne sesje menedżerskie, rozwój sprzedaży dla menedżera sprzedaży, dedykowane szkolenia menedżerskie) oraz dołączyć do społeczności osób zarządzających i właścicieli firm, dla której prowadzimy cykliczne konsultacje.