RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

rmp@reissprofile.pl

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Akademia Menedżera MBI

Manager Excellence Academy

Akademia Menedżera – otwarty program rozwojowy dla osób zarządzających

Dla kogo

dla menadżerów

dla osób awansujących na stanowisko kierownicze

dla osób zarządzających własnymi firmami

dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przebieg i możliwości

Profilowanie motywacyjne dla wszystkich uczestników programu

Warsztaty (6 modułów online, każdy po 3 godziny)

Konsultacje pomiędzy modułami

Praktyczne ćwiczenia i zadania do wykonania pomiędzy modułami

Certyfikacja na zakończenie Akademii

Po zakończeniu programu konsultacje w ramach społeczności osób zarządzających

3 tryby realizacji programu: regularny, weekendowy, wakacyjny

Treść warsztatów

oraz towarzyszących im działań rozwojowych (konsultacje/certyfikacja)

 • Zarządzanie przez Indywidualizację (ZaPI) jako nowatorskie podejście do zarządzania ludźmi
 • automotywacja i samorozwój menadżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą oraz rozwijać swoje mocne strony
 • diagnoza sytuacji w firmie: audyt według modelu Chcieć-Móc-Potrafić (CMP)
 • jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników
 • jak efektywnie komunikować się z pracownikami: regularne indywidulane spotkania rozwojowe jako narzędzie diagnozy sytuacji oraz motywacji
 • jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami pracowników – informacja zwrotna, rozmowy rozwojowe oraz korygujące niepożądane działania
 • jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika i zespołu
 • jak prowadzić cykliczne rozmowy z zespołem aby każdy widział korzyść dla siebie
 • jak zbudować zmotywowany zespół, który ma potencjał do realizowania celów firmy
 • jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przed współczesnymi menadżerami
 • jak rozwijać firmę wykorzystując różnorodność motywatorów menadżera i pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

menadżerowie obserwują u siebie spadek motywacji do pracy

menadżerowie nie są przygotowani na współczesne wyzwania w zarządzaniu pracownikami (np. praca online, zespoły rozproszone, różnice międzypokoleniowe, zmieniające się potrzeby pracowników)

menadżerowie posiadają niewystarczające kompetencje zarządcze, aby efektywnie realizować cele firmy

menadżerowie nie wykorzystują w praktyce dotychczas zdobytej wiedzy

dotychczas stosowane metody zarządzania zespołem są już niewystarczające lub niedostosowane do bieżącej sytuacji

menadżerowie odnotowują niepokojące zjawiska w firmie (np. duża rotacja personelu, konflikty, brak zaangażowania)

Korzyści dla ciebie

w pełni odkryjesz swoje zasoby i maksymalnie skuteczny indywidualny styl zarządzania

zaczniesz stosować w praktyce nowoczesne i efektywne narzędzia do zarządzania ludźmi, budowania zespołów i utrzymywania wysokiego poziomu efektywności pracowników

nauczysz się rozwijać swoje mocne strony oraz pracować nad blokującymi cechami w innowacyjny sposób zgodny z twoją osobowością

wzrośnie świadomość twoich wewnętrznych motywacji i głębokich talentów

otwarty charakter programu i uczestnicy z różnych branż to doskonałe źródło best practice i kreatywnych rozwiązań, które wykorzystasz w swojej dalszej pracy

otrzymasz nasze pełne wsparcie merytoryczne w trakcie programu oraz po jego zakończeniu w ramach cyklicznych konsultacji dla rozwijającej się społeczności osób zarządzających

zdobytą wiedzę wykorzystasz nie tylko do poprawy jakości życia zawodowego ale z powodzeniem wzbogacisz również swoje życie prywatne

Akademia Menadżera to autorski otwarty program rozwojowy dla osób zarządzających, które wiedzą, że najlepszą inwestycją jest własny rozwój. Program realizujemy zgodnie z podejściem procesowym. Kolejno koncentrujemy się na obszarach: Ja Menadżer i moja motywacja, Ja i Pracownik, Ja i Zespół.

W trakcie programu budujemy profil nowoczesnego menadżera. Świadomego i gotowego na współczesne wyzwania. Przyglądamy się wybitnym praktykom zarządzania, inspirujemy się, porzucamy mity i stereotypy. Wszystko po to, aby menadżer określił swój indywidualny styl zarządzania. Poznał co najmocniej wspiera go w roli menadżera. Świadomie decydował jakie swoje zasoby chce uruchomić oraz jakie talenty rozwijać.

Odnosimy się do sytuacji biznesowych, choć równocześnie każdy może znaleźć analogię w relacjach pozazawodowych. Ta spójność jest ważna, jeśli chcemy mieć frajdę z pracy (stan flow), ale też być szczęśliwi w życiu prywatnym (work-life-balance). Każdy zna siebie najlepiej - my uczymy nazywać swoje potrzeby i wskazujemy kierunek jak można je skutecznie realizować. Ta umiejętność komunikacji i efektywność działania jest szczególnie ważna u osób w roli menadżera, które odpowiadają nie tylko za siebie, ale też za relacje ze współpracownikami, klientami i kontrahentami.

Autorytet menadżera wynika z wiedzy, kompetencji, doświadczenia, ale też jakości relacji z innymi ludźmi. Jeśli menadżer ma autorytet, to ludzie chętnie podążają za nim. To w jakim punkcie się teraz znajdujemy jest efektem naszych wcześniejszych wyborów oraz wpływu otoczenia. W programie zachęcamy do odważnego poszukania własnej drogi i podążania nią w zgodzie ze sobą. Bez oglądania się za siebie i bez ulegania krytycznej ocenie innych. Dlaczego tak? Bo wierzymy, że jeśli menadżer pozna co go naprawdę motywuje, zadba o swoje potrzeby i w pełni zaakceptuje siebie, to pracownicy chętniej dołączą do niego.

Skuteczność w zarządzaniu jest często oceniana przez pryzmat poziomu realizacji określonych celów biznesowych (KPI), za które menadżer odpowiada. Bywa, że dotychczasowe metody działania nie pozwalają osiągnąć więcej - to znak, że czas na zmianę podejścia. Uczymy nowatorskiego podejścia do zarządzania ludźmi – Zarządzania przez Indywidualizację (ZaPI), czyli uważności na indywidualne potrzeby osób, którymi zarządza menadżer, aby w efekcie jego cel mógł stać się też ich celem.

Wyposażamy menadżera w konkretne narzędzia zarządcze pozwalające zdiagnozować sytuację w firmie i w zespole – audyt metodą Chcieć-Móc-Potrafić (CMP) oraz zbudować zespół i rozwijać pracowników w zgodzie z nimi samymi - Reiss Motivation ProfileⓇ (RMP). Menadżer uczy się obserwować zachowania, wypowiedzi, reakcje, aby wspierać pracowników w realizacji wspólnego celu w najbardziej efektywny sposób. Potrafi też zbudować zespół, który ma potencjał, aby realizować cele firmy. Wie, jak dopasować zadania do poszczególnych osób, aby chciało im się chcieć. Menadżer poznaje moc skutecznej komunikacji, która wyzwala w ludziach pozytywną reakcję i chęć do działania. Uczy się jak doceniać, korygować działania, motywować ludzi i czerpać korzyści z regularnych spotkań. Uczy się również jak skutecznie wyznaczać i rozliczać realizację celów z wykorzystaniem wiedzy o wewnętrznych potrzebach pracowników.

Formuła programu zawiera certyfikację. To etap programu, który pozwala menadżerowi zorientować się na ile jest gotowy, aby wykorzystać wiedzę z programu w praktyce bez naszego dalszego wsparcia. Menadżer otrzymuje od nas rekomendacje do indywidualnego rozwoju, co pozwala mu wybrać optymalną dla niego formę kontynuacji programu w sytuacji, kiedy będzie tego potrzebował. Program można kontynuować na kilku różnych poziomach (np. indywidualne sesje menadżerskie, rozwój sprzedaży dla menadżera sprzedaży) oraz dołączyć do społeczności osób zarządzających, dla której prowadzimy cykliczne konsultacje.