RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaPolityka prywatności
 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejsza Polityka RMP Polska Instytutu Durkalskiego Sp. z o.o (INSTYTUT) z siedzibą w Warszawie (03-930), ul. Alfreda Nobla 9 lok. 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493004, posiadającą kapitał zakładowy 150.000,00 zł, NIP: PL1070028547, Regon: 147043308, tel. (22) 299 26 70, e-mail: rmp@rmp-polska.pl dotyczy zasad ochrony prywatności i wykorzystywania cookies.
  2. Dla celów Polityki następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
   1. cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których klient korzysta ze strony internetowej lub stron w mediach społecznościowych INSTYTUTU i które identyfikują osobę jako unikalnego użytkownika poszczególnych podstron,
   2. tag lub inna podobna struktura – sygnalizator sieciowy zawarty na witrynie internetowej wchodzącej w skład strony internetowej INSTYTUTU, który umożliwia liczenie użytkowników wchodzących na stronę internetową INSTYTUTU,
   3. użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej INSTYTUTU lub strony INSTYTUTU w mediach społecznościowych,
   4. urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego klient uzyskuje dostęp do strony internetowej INSTYTUTU lub stron w mediach społecznościowych,
   5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
   6. media społecznościowe – serwisy internetowe takie jak LinkedIN lub Facebook.
   7. Strona internetowa – www.rmp-polska.pl.
 2. Ochrona prywatności
  1. Informacje ogólne
   1. INSTYTUT przetwarza dane osobowe osób korzystających z jego strony internetowej oraz udostępnionych w niej funkcjonalności w oparciu o Regulamin Portalu www.rmp-polska.pl dostępny na rmp-polska.pl/regulamin.
   2. Informacje na temat Instytutu jako administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych zawarte są w informatorze dla klienta portalu dostępnym na: rmp-polska.pl/informacje-ogolne.
   3. C. INSTYTUT dba o bezpieczeństwo i ochronę prywatności przetwarzanych danych i dokłada starań, aby dane te w adekwatny sposób zabezpieczyć, w szczególności gdy jest to zasadne stosuje bezpieczny protokół przesyłania plików.
  2. Gromadzone dane
   INSTYTUT gromadzi dane osobowe użytkowników strony internetowej podane przy korzystaniu z formularza kontaktowego lub subskrypcji newslettera, a także: informacje podane przez użytkowników przy publikacji treści na stronie internetowej INSTYTUTU lub na stronach INSTYTUTU w mediach społecznościowych, informacje podane w ankietach na temat usług INSTYTUTU lub w opiniach na temat usług INSTYTUTU, informacje podane przy rejestracji konta na stronie internetowej INSTYTUTU, a także informacje zapisywane w dziennikach internetowych strony internetowej INSTYTUTU, takie jak informacje o urządzeniu (w tym marka i model urządzenia, wymiary ekranu), unikalne numery identyfikacyjne (np. IP, identyfikator urządzenia), informacje o przeglądarce (np. URL, typ przeglądarki, odwiedzane strony, data/godzina uzyskania dostępu do strony), informacje gromadzone przez cookies – zgodnie z opisem poniżej, informacje na temat zachowania użytkownika na stronie internetowej (np. domniemanych zainteresowań), informacje podane przez użytkowników w związku zakupem w sklepie internetowym na stronie www.rmp-polska.pl.
  3. Podstawy przetwarzania danych osobowych
   INSTYTUT będzie przetwarzał dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez INSTYTUT usług poprzez stronę internetową www.rmp-polska.pl lub strony w mediach społecznościowych lub które zostaną dobrowolnie podane przez użytkownika tych stron lub do których przetwarzania ma uzasadnione powody.
   Jeżeli użytkownik przekazał INSTYTUTOWI swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną (e-mail) – może tę zgodę w dowolnym czasie wycofać klikając w link znajdujący się w newsletterze lub kontaktując się z INSTYTUTEM w sposób opisany w pkt 4 poniżej.
   W zakresie ochrony prywatności w celu doszczegółowienia prawnie uzasadnionych interesów INSTYTUTU wskazanych w informatorze dla klienta portalu uznaje się, że są nimi:

   1. Monitorowanie, weryfikowanie i zgłaszanie wszelkich prób naruszeń zabezpieczeń strony internetowej INSTYTUTU,
   2. Poprawa funkcjonalności lub bezpieczeństwa strony internetowej INSTYTUTU,
   3. Zarządzanie działalnością i marką INSTYTUTU, w tym poprzez monitorowanie profilu INSTYTUTU w mediach społecznościowych i reagowanie na zgłaszane opinie (w tym poprzez ankiety i reklamacje),
  4. Okres przechowywania danych osobowych
   Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, na potrzeby których zostały zebrane, to jest przez cały okres współpracy z INSTYTUTEM a po jej zakończeniu tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (czyli do upływu okresu przedawnienia roszczeń określonego przepisami prawa cywilnego).
  5. Prawa użytkowników
   INSTYTUT zapewnia możliwość korzystania na podstawie przepisów RODO z praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza, a także dba o bezpieczeństwo i ochronę prywatności tych danych. Informator dla klientów portalu określa jakie prawa podmiotów danych realizowane są przez INSTYTUT.
  6. Odbiorcy danych
   Wszystkie podmioty zewnętrzne wspomagające INSTYTUT w prowadzeniu strony internetowej www.rmp-polska.pl lub stron w mediach społecznościowych lub w działaniach marketingowych lub promocyjnych INSTYTUTU są zobowiązane do zapewnienia poufności danych osobowych użytkowników oraz wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby usług, których wykonanie powierzył im INSTYTUT. Dane osobowe użytkowników nie będą przesyłane na serwery ani do baz danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  7. Wykorzystywanie danych użytkowników strony internetowej i stron w mediach społecznościowych
   INSTYTUT korzysta z danych osobowych użytkowników w celu:

   1. Oferowania usług wymaganych przez użytkowników lub takich, które mogą zainteresować użytkownika,
   2. Personalizacji strony internetowej,
   3. Monitorowania treści w mediach społecznościowych w celu zarządzania relacjami z użytkownikami, promowania działalności INSTYTUTU,
   4. Dokonywania analiz statystycznych i analiz trendów.
  8. Linki zewnętrzne
   INSTYTUT nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, treść, jakość ani bezpieczeństwo podlinkowanych stron internetowych ani podlinkowanych treści obsługiwanych przez osoby trzecie na stronie internetowej lub stronach INSTYTUTU w mediach społecznościowych.
 3. Cookies, tagi i podobne struktury
  1. Cookies, tagi i inne podobne struktury wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości strony internetowej INSTYTUTU do preferencji klienta,
   2. optymalizacji korzystania ze strony internetowej INSTYTUTU,
   3. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej INSTYTUTU co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,
   4. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie podawać loginu i hasła.
  2. INSTYTUT korzysta z następujących Cookies:
   Nazwa cookies i podmiotu dostarczającego cookies Funkcja cookies i czy można je wyłączyć Czas działania
   ,,_ga”
   I inne ciasteczka Google Analytics
   Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.
   Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony Google Analytics może również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookie, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
   Więcej informacji na:
   https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
   https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=plciasteczka Google Analytics można wyłączyć instalując wtyczkę do przeglądarki stron internetowych:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   Do 2 lat
   PHPSESSID Cookies sesyjne Są niezbędne do przechowywania numeru sesji klienta na serwerze WWW. To numer, który pomaga w komunikacji przeglądarka-serwer www. Tych cookies nie można wyłączyć jeśli chce się korzystać ze strony internetowej. Do końca sesji
   woocommerce_cart_hash
   woocommerce_items_in_cart
   wp_woocommerce_session_
   Przechowują dane na temat koszyka zakupów użytkownika.
   Więcej informacji na:
   https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/
   Do końca sesji
   Ciasteczka mediów społecznościowych Użytkownicy mają możliwość udostępnienia elementów strony internetowej INSTYTUTU przez media społecznościowe. Są one poza kontrolą INSTYTUTU. Informacje na temat takich ciasteczek można znaleźć w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego. n/d
  3. Korzystanie przez INSTYTUT z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na swoim urządzeniu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach usunięcia plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
   Dla Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
   Dla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
   Dla Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  5. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na: https://www.aboutcookies.org/
 4. Postanowienia końcowe
  1. 1. Niniejsza Polityka jest zamieszczana na stronie internetowej oraz na stronach w mediach społecznościowych (o ile jest taka możliwość). Kontakt z INSTYTUTEM we wszelkich sprawach dotyczących jej treści i ochrony poufności możliwy jest poprzez: tel. (22) 299 26 70, e-mail: rmp@reissprofile.pl oraz pisemnie na adres w Warszawie (03-930), ul. Alfreda Nobla 9 lok. 7.