RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Programy talentowe

Talent Excellence

Rozwój talentów w firmie – nowoczesne wsparcie dla HR i Business Partnerów

Dla kogo

działy HR

działy rekrutacji

HR Business Partnerzy

osoby odpowiedzialne za programy talentowe i rozwój talentów

Przebieg

  1. Udział w certyfikacji RMP-Master uprawniającej do samodzielnego stosowania narzędzia
    i/lub
  2. Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu działań rozwojowych

Treść warsztatów

oraz następujących po nich działań rozwojowych

określenie potencjału pracowników

identyfikacja talentów oraz dopasowanie programów rozwojowych do ich potrzeb

coaching i rozwój pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

niskie zaangażowania i motywacji pracowników

rekrutacja nie przynosi efektów

nie sprawdzają się dotychczasowe systemy motywacyjne, kafeteryjne, motywacji zewnętrznej

Korzyści

trafnie określisz potencjał pracowników

odkryjesz talenty wynikające z głębokiej motywacji wewnętrznej

stworzysz niezwykle skuteczne ścieżki rozwoju indywidualnie dopasowane do osobowości i wartości pracowników

RMP trafnie określa potencjał aktualnych i przyszłych pracowników oraz wskazuje ścieżkę rozwoju i kariery. Pozwala określić jak wewnętrzne motywować pracownika, czyli jak komunikować i wyznaczać cele oraz jakie warunki pracy stworzyć by podnieść zaangażowanie pracownika.

Szczególnie teraz, gdy poznanie i postępowanie w zgodzie z indywidualnością jednostki nabiera na znaczeniu, konieczne jest stosowanie najlepszych narzędzi diagnostycznych pozwalających na trafną selekcję pracowników i określanie ich potencjału (także HiPo).

Jednocześnie poznając swój profil motywacyjny RMP pracownicy otrzymują narzędzie do samozarządzania i wspierania rozwoju swojego potencjału.