RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaRozwój kadry zarządzającej 2 – próba

Dla kogo ?

– dla menadżerów

– członków zarządu

– pracowników średniego i wyższego szczebla

Przebieg

 1. profilowanie
 2. warsztat (min. 2x dni on-site lub min. 3x moduły online)
 3. sesje menadżerskie (min. 2 / Menadżera) LUB Training on the Job (+analiza procesów)

Treść warsztatów

 • zarządzanie przez Indywidualizację – jako rozwój dotychczas stosowanych stylów zarządzania
 • automotywacja i samorozwój menadżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą
 • jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika i zespołu
 • jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z pracownikami z uwzględnieniem ich wewnętrznych potrzeb
 • jak prowadzić spotkania podsumowujące oraz jak prowadzić rozmowy roczne z pracownikami
 • jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z zespołem w zgodzie z jego potrzebami
 • jak indywidualnie udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku
 • jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami
 • jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

 • niski stopień zaangażowania i motywacji pracowników
 • duża rotacja pracowników
 • menadżerowie nie są przygotowani do zarządzania zespołami (np. pracującym on-line)
 • menadżerowie posiadają niewystarczające kompetencje zarządcze
 • menadżerowie nie wykorzystują w praktyce dotychczas zdobytej wiedzy

Korzyści

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami
 • łatwiej jest osiągnąć synergię pomiędzy członkami zespołu
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją
 • spada liczba konfliktów w zespole

Aby zespół był czymś więcej niż grupą pracowników, należy poświęcić wiele czasu i uwagi na jego dobór i rozwój. Dzięki Reiss Motivation Profile możemy łatwo zdefiniować motywatory, z których wynikać będą pożądane w zespole zachowania. Z tą wiedzą dużo łatwiej jest dobrać odpowiednie osoby i zbudować efektywny zespół. Im więcej wspólnych motywatorów w zespole, tym efektywniejsza praca i mniejsza ilość konfliktów. Osoby w zespole dużo lepiej się rozumieją i komunikują. Również z perspektywy menadżera zarządzanie takim zespołem jest znacznie łatwiejsze, ponieważ komunikacja, wyznaczanie celów i sposób delegowania zadań będą odnosić się i uwzględniać mniejszą ilość motywatorów w porównaniu do zespołów całkowicie zróżnicowanych.

 

W przypadku już istniejących zespołów, Reiss Motivation Profile pomaga nie tylko odkryć potencjał i talenty poszczególnych pracowników, ale również zdefiniować różnice i cechy wspólne członków zespołu.

 

RMP jest także pomocny w poznaniu członków zespołu, szczególnie dla nowego menadżera. Czas potrzebny na poznanie zespołu jest znacznie krótszy, a do subiektywnych obserwacji i wywiadów, dochodzą obiektywne wyniki testu osobowości. RMP pozwala na dogłębne poznanie członków zespołu, ich potrzeb i wyznawanych wartości jeszcze przed pierwszym spotkaniem.

 

W pracy zespołowej bardzo istotne jest, aby członkowie efektywnie się komunikowali i współpracowali pomimo różnic osobowościowych. Profilowanie motywacyjne RMP pozwala stworzyć mapę potrzeb poszczególnych członków zespołu, pokazując co ich łączy, a co dzieli. Wiedza ta jest nieodzowna dla osoby zarządzającej, aby mogła ona zbudować komunikację opartą na potrzebach wspólnych dla członków zespołu oraz odpowiednio przydzielać zadania.

 

Zarządzanie różnorodnością w wielu firmach jest ciągle niejasnym pojęciem. Jednak ze względu na zmieniającą się strukturę rynku pracy w Polsce, będzie ono nabierać coraz większego znaczenia. Reiss Motivation Profile pomaga dostrzec różnorodność wśród pracowników i zrozumieć korzyści, jakie dzięki niej może odnieść cały zespół.

RMP pozwala zarządzać konfliktem w zespole. Pozwala dostrzec prawdziwą przyczyną konfliktu, przeanalizować problem z zupełnie innego punktu widzenia i wypracować konstruktywne rozwiązanie.