RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Rozwój kadry zarządzającej

Management Excellence

Nowoczesny program rozwoju kadry kierowniczej

Dla kogo

dla menadżerów

członków zarządu

pracowników średniego i wyższego szczebla

Przebieg

  1. Profilowanie motywacyjne wszystkich menadżerów (rekomendujemy również profilowanie
    członków zespołu)
  2. Warsztat (minimum 2 dni on-site lub 3 moduły online)
  3. Sesje Menadżerskie lub Training on the Job (minimum 2 Sesje Menadżerskie dla każdego
    uczestnika LUB Training on the Job + analiza procesów)

Treść warsztatów

oraz następujących po nich działań rozwojowych (Sesji Menadżerskich/Training on the Job)

Zarządzanie przez Indywidualizację – jako rozwój dotychczas stosowanych stylów zarządzania

automotywacja i samorozwój menadżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą

jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika i zespołu

jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z pracownikami z uwzględnieniem ich wewnętrznych potrzeb

jak prowadzić spotkania podsumowujące oraz jak prowadzić rozmowy roczne z pracownikami

jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z zespołem w zgodzie z jego potrzebami

jak indywidualnie udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku

jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami

jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

niski stopień zaangażowania i motywacji pracowników

duża rotacja pracowników

menadżerowie nie są przygotowani do zarządzania zespołami (np. pracującym on-line)

menadżerowie posiadają niewystarczające kompetencje zarządcze

menadżerowie nie wykorzystują w praktyce dotychczas zdobytej wiedzy

Korzyści

lepiej poznają samych siebie i świadomie wykorzystają swój indywidualny styl zarządzania do podniesienia skuteczności

zaczną korzystać z innowacyjnych i efektywnych narzędzi do zarządzania ludźmi

będą indywidualnie angażować pracowników, indywidualnie wyznaczać cele i udzielać feedbacku

podniosą skuteczność wydawanych poleceń dopasowując sposób i treść komunikacji do pracownika

Rozwój kadry zarządzającej – Zarządzanie przez Indywidualizację to autorski program rozwoju kadry kierowniczej, który uczy całkowicie nowego podejścia do pracowników i zarządzania zespołem. Program ten rekomendujemy menadżerom, którzy chcą poznać najnowsze techniki i metody zarządzania ludźmi – w zgodzie ich wewnętrznymi potrzebami.

To program rozwoju kompetencji menadżerskich dla tych którzy od lat zarządzają ludźmi ale również tych, którzy dopiero zaczynają być menadżerami. Rekomendujemy kiedy konieczne są szybkie efekty w zarządzaniu zespołem, kiedy jest on trudny, różnorodny i składa się z przedstawicieli różnych generacji. Ale również, kiedy menadżer zarządza zgranym zespołem, ale chce stworzyć jeszcze bardziej motywujące środowisko pracy.

Dzięki RMP możliwe jest indywidualne podejście do pracowników, zespołów i całej organizacji. Narzędzie pozwala precyzyjnie określić indywidualne potrzeby pracowników, ich talenty oraz wartości. Ponadto menadżer może lepiej poznać samego siebie, swój styl zarządzania oraz określić potencjał do rozwoju. Dopiero w kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów, które będą zgodne z owymi wartościami (wewnętrznymi motywatorami).

Formułowanie celów według zasady SMART już nie wystarcza. Muszą one być przede wszystkim zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników. Tylko w ten sposób można pobudzić wewnętrzną motywację pracowników oraz zwiększyć poziom ich zaangażowania.

Reiss Motivation Profile stwarza w tym zakresie zupełnie nowe możliwości. Z jednej strony jest narzędziem samorozwoju menadżera, pozwala na lepsze poznanie samego siebie i własnego stylu zarządzania, z drugiej – na skuteczniejszą motywację pracowników, odpowiadającą dokładnie na ich potrzeby. Dzięki RMP możemy poznać i zaspokoić indywidualne motywatory pracowników, a przez to pobudzić ich wewnętrzną motywację i zwiększyć poziom zaangażowania. Wyłącznie wtedy wykonywana przez nich praca będzie przychodzić im z łatwością i sprawiać więcej radości. W tych warunkach pracownicy stają się w pełni efektywni i wykorzystują swój pełny potencjał.

To program dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym jakie wybrać szkolenia dla kadry kierowniczej. Jak w planie rozwoju kierownika umieścić działania, które dadzą mu wiedzę związaną z tym: jak tworzyć motywujące środowisko pracy dla każdego pracownika, jak budować angażujące środowisko pracy dla całego zespołu, jak prowadzić spotkania z pracownikami i zespołami, jak prowadzić rozmowy roczne i podsumowujące, jak udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku oraz jakie są najskuteczniejsze sposoby i metody samorozwoju i automotywacji dopasowane do indywidualnych wartości i talentów menadżera.