RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Rozwój pracowników: Samorozwój & Automotywacja

Individual Excellence

Indywidualny rozwój pracowników w organizacji – samorozwój i automotywacja

Dla kogo

dla każdego pracownika i menadżera

Przebieg

  1. Profilowanie
  2. Warsztat (minimum 1 dzień onsite lub minimum 2 moduły online)
  3. Indywidualny zestaw ćwiczeń I / LUB sesje rozwojowe

Treść warsztatów

oraz następujących po nich działań rozwojowych

Strefa komfortu – jak ją poszerzać

Co mnie wspiera, a co mnie blokuje?

Jak w pełni wykorzystywać swój potencjał w tym co robię

Indywidualne wyznaczanie celów w zgodzie ze sobą

Self Hugging

Jak osiągać stan Flow w pracy?

Problemy jakie rozwiązujemy

niskie zaangażowania i motywacji pracowników

duża rotacja pracowników

niska lojalność pracowników, brak przywiązania do pracodawcy

Korzyści

lepiej poznają samych siebie i świadomie wykorzystają swój indywidualny styl zarządzania do podniesienia skuteczności

pracownicy wiedzą jak motywować samych siebie

pracownicy znają swoją strefę komfortu i wiedzą jak ją poszerzać

pracownicy potrafią osiągać stan Flow

zadania mogą być przydzielane zgodnie z talentami i potrzebami pracowników

wzrasta samoakceptacja pracowników

spada fluktuacja pracowników w zespole

efektywne profilowanie kariery zawodowej pracowników

Pracownicy często nie są świadomi swoich możliwości. Trudno im zdefiniować, w czym są najlepsi i jak chcieliby ukierunkować swój rozwój. Dopiero przy udziale fachowego wsparcia są w stanie wyodrębnić te wartości, które są dla nich istotne i mogą wspierać ich w pracy. Reiss Motivation Profile pomaga odkryć ukryte talenty, wrodzone predyspozycje i nieuświadomione zdolności, a także określić system wartości.

Poznanie indywidualnych potrzeb i talentów pracownika, a następnie stworzenie mu warunków, które umożliwią mu ich realizację pobudzi motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika, co przełoży się na większy entuzjazm i większą efektywność w pracy.

Co więcej, Reiss Motivation Profile umożliwia spojrzenie na siebie z perspektywy innych, co pozwala zrozumieć, dlaczego osoby oceniane pozytywnie charakteryzują się zazwyczaj podobną kombinacją motywatorów, ale także, jak odbieramy tych, których motywatory znajdują się na przeciwnym biegunie.

Będąc szefem, menadżerem lub współpracownikiem poświęcamy szczególnie dużo czasu na poznanie osób, z którymi pracujemy, nieświadomie oceniając ich zachowanie, wybory i motywacje. Reiss Motivation Profile pozwala zrozumieć, że punktem wyjścia powinno być poznanie samego siebie i swoich własnych motywatorów, które wpływają na nasze zachowanie. Dopiero uświadamiając sobie tę zależność zauważamy, w jaki sposób indywidualne motywatory wpływają na nasze postrzeganie i relacje z innymi.

Jeszcze do niedawna, w artykułach poświęconych motywacji i automotywacji można było trafić na wskazówki, które miały znaleźć zastosowanie dla każdej osoby. A skoro każdy z nas jest inny i jest motywowany przez coś zupełnie innego, należy podejść do każdego indywidualnie.

Dzięki Reiss Motivation Profile nie tylko wiemy, że każdy z nas motywowany jest przez zupełnie inne bodźce, tzw. motywatory, ale także jesteśmy w stanie je nazwać i zrozumieć wpływ, jaki na nas wywierają.