RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Rozwój zespołu

Team Excellence

Rozwój menadżera razem z zespołem – Zarządzanie przez indywidualizację

Dla kogo

Dla zespołów wraz z ich menadżerami

Przebieg

  1. profilowanie
  2. warsztat (min. 2x dni on-site lub min. 3x moduły online)

Treść warsztatów

Czym jest Zarządzanie przez Indywidualizację?

Co nas łączy, co nas dzieli? Analiza zespołowego profilu

Wypracowanie „Instrukcji obsługi zespołu”

Wypracowanie indywidualnego sposobu komunikacji w zespole

Konflikty i tolerancja

Problemy jakie rozwiązujemy

brak tolerancji w zespole dla odmienności innych pracowników

zespół jest niezgrany, pracownicy nie współpracują

w zespole panuje zła atmosfera

zespół jest nieefektywny

Korzyści

spada liczba konfliktów w zespole

członkowie zespołu lepiej się rozumieją

łatwiej jest osiągnąć synergię pomiędzy członkami zespołu

zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami

Aby zespół był czymś więcej niż grupą pracowników, należy poświęcić wiele czasu i uwagi na jego dobór i rozwój. Dzięki Reiss Motivation Profile możemy łatwo zdefiniować motywatory, z których wynikać będą pożądane w zespole zachowania. Z tą wiedzą dużo łatwiej jest dobrać odpowiednie osoby i zbudować efektywny zespół. Im więcej wspólnych motywatorów w zespole, tym efektywniejsza praca i mniejsza ilość konfliktów. Osoby w zespole dużo lepiej się rozumieją i komunikują. Również z perspektywy menadżera zarządzanie takim zespołem jest znacznie łatwiejsze, ponieważ komunikacja, wyznaczanie celów i sposób delegowania zadań będą odnosić się i uwzględniać mniejszą ilość motywatorów w porównaniu do zespołów całkowicie zróżnicowanych.

W przypadku już istniejących zespołów, Reiss Motivation Profile pomaga nie tylko odkryć potencjał i talenty poszczególnych pracowników, ale również zdefiniować różnice i cechy wspólne członków zespołu.

RMP jest także pomocny w poznaniu członków zespołu, szczególnie dla nowego menadżera. Czas potrzebny na poznanie zespołu jest znacznie krótszy, a do subiektywnych obserwacji i wywiadów, dochodzą obiektywne wyniki testu osobowości. RMP pozwala na dogłębne poznanie członków zespołu, ich potrzeb i wyznawanych wartości jeszcze przed pierwszym spotkaniem.

W pracy zespołowej bardzo istotne jest, aby członkowie efektywnie się komunikowali i współpracowali pomimo różnic osobowościowych. Profilowanie motywacyjne RMP pozwala stworzyć mapę potrzeb poszczególnych członków zespołu, pokazując co ich łączy, a co dzieli. Wiedza ta jest nieodzowna dla osoby zarządzającej, aby mogła ona zbudować komunikację opartą na potrzebach wspólnych dla członków zespołu oraz odpowiednio przydzielać zadania.

Zarządzanie różnorodnością w wielu firmach jest ciągle niejasnym pojęciem. Jednak ze względu na zmieniającą się strukturę rynku pracy w Polsce, będzie ono nabierać coraz większego znaczenia. Reiss Motivation Profile pomaga dostrzec różnorodność wśród pracowników i zrozumieć korzyści, jakie dzięki niej może odnieść cały zespół. RMP pozwala zarządzać konfliktem w zespole. Pozwala dostrzec prawdziwą przyczyną konfliktu, przeanalizować problem z zupełnie innego punktu widzenia i wypracować konstruktywne rozwiązanie.