RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

+48 22 299 26 70

Top
RMP PolskaOferta – Zarządzanie zdrowiem pracowników & Work-Life-Balance

Wellbeing Excellence

Zarządzanie zdrowiem pracowników – dobrostan i ochrona przed wypaleniem zawodowym

Dla kogo

dla każdego pracownika i menadżera

Przebieg

  1. profilowanie
  2. warsztat (minimum 1 dzień onsite lub minimum 2 moduły online)
  3. indywidualny zestaw ćwiczeń
  4. sesje rozwojowe

Treść warsztatów

oraz następujących po nich działań rozwojowych

Mój indywidualny Work-Life-Balance

Jak żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami

Co mnie wspiera, a co mnie blokuje? Moja instrukcja obsługi

Jaka zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Reality Check w miejscu pracy

Jak osiągać Flow?

Problemy jakie rozwiązujemy

niski stopień zaangażowania i motywacji pracowników

duża rotacja pracowników

pracownicy nie są przywiązanie do pracodawcy

wzrasta ilość zwolnień lekarskich wśród pracowników lub utrzymuje się na wysokim poziomie

brak strategii prozdrowotnych w firmie

Korzyści

efektywni i zadowoleni pracownicy

mniejsza rotacja i większa lojalność

wzrost frekwencji pracowników

Bez pracowników firma nie istnieje. Co więcej, to od ich samopoczucia i zdrowia zależy kondycja całej organizacji. W firmach, w których inwestuje się w strategie prozdrowotne, spada ilość dni spędzonych na zwolnieniach lekarskich, a sami pracownicy są bardziej zmotywowani i lojalni względem pracodawcy.

Czy każdy potrzebuje Work-Life Balance w tym samym stopniu? Wbrew pozorom nie. Każdy ma swój własny, indywidualny Work-Life Balance i najważniejsze jest, aby żyć w zgodzie ze sobą. Dlatego nie ma jednej uniwersalnej metody na utrzymanie wellbeing w organizacji i tak ważne, aby dostosować wellbeing zarówno do potrzeb pracowników jak i kultury organizacji.

Dzięki Reiss Motivation Profile pracodawca może dowiedzieć się, jakie potrzeby mają pracownicy w zakresie polityki wellness czy ogólniej – wellbeing oraz jakie warunki brzegowe muszą być spełnione, a z czego można zrezygnować.

Dzięki RMP można w prosty sposób zdiagnozować osoby, które są szczególnie narażone na pracoholizm czy syndrom wypalenia zawodowego – wskazuje na to szczególna kombinacja wybranych motywatorów – i przeciwdziałać zanim będzie zbyt późno i organizacja straci pracownika. Narzędzie pozwoli zidentyfikować, jakie zmiany warto wprowadzić i na co zwrócić uwagę, aby zapobiec frustracji i prawdopodobnemu wypaleniu.

Te osoby powinny szczególnie zadbać o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Reiss Motivation Profile pozwoli zidentyfikować, jakie zmiany warto wprowadzić i na co zwrócić uwagę, aby zapobiec frustracji i wypaleniu. W przypadku osób, które w naturalny i intuicyjny sposób dbają o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, Reiss Motivation Profile pomoże w zwiększeniu samoświadomości w tym obszarze.